Dokumenty do pobrania

Deklaracja wyboru lekarza POZ
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ
Deklaracja wyboru położnej POZ
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

Gabinet Medycyny Pracy

Wzór umowy z gabinetem medycyny pracy
Wzór skierowania do medycyny pracy
Klauzula informacyjna

Druki do pobrania przed szczepieniem przeciwko COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
FORMULARZ ZGODY na przetwarzanie danych osobowych w związku z szczepieniem PRZECIWKO COVID-19
COVID-19 pre-vaccination screening form for adults
COVID-19 pre-vaccination screening form for minors
Анкета предварительного скринингового опроса перед вакцинацией взрослого от COVID-19
Анкета предварительного скринингового опроса перед вакцинацией малолетнего лица от COVID-19