Kadra zarządzająca

Zarządzeniem nr 145/2018 Burmistrza Barcina z dnia 29 sierpnia 2018 r. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie została Pani mgr Alicja Wiczewska.

mgr Alicja Wiczewska

Dyrektor

lek. med. Dariusz Drzewiecki

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Krzysztof Sobczak

Główny księgowy

mgr Grzegorz Trawiński

Kierownik Pracowni Rehabilitacji