Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do godz. 9.00 w gabinecie nr 13 (półpiętro).

W okresie epidemii Covid-19 rejestracja w celu pobrania materiału do badania wymagana jest rejestracja telefoniczna w celu umówienia się na wskazany dzień i godzinę.  Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu (52) 383 21 09 wewn. 25, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Ośrodek Zdrowia w Piechcinie

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 7.30 do godz. 9.00, w gabinecie zabiegowym.

tel. (52) 383 21 09 wewn. 25

Jak przygotować się do badania – pobranie krwi

Kilka dni przed badaniem

 1. Nie pić alkoholu 2-3 dni przed badaniem
 2. Powstrzymać się od picia kawy i herbaty co najmniej 12 godz. przed pobraniem.
 3. W miarę możliwości wyeliminować przyczyny stresu.

W dniu badania

 1. Przyjdź na pobranie na czczo
 2. Przed badaniem możesz wypić niewielką ilość wody
 3. Dzień przed badaniem unikaj spożywania alkoholu
 4. Dzień przed badaniem unikaj wysiłku fizycznego
 5. W miarę możliwości nie przyjmować porannej porcji leków, chyba że lekarz zaleci inaczej.
 6. Przed badaniem pacjent nie powinien palić papierosów.
 7. Przed badaniem pacjent powinien pozostawać w spoczynku przez ok 10 monit (pozycja siedząca). Wysiłek fizyczny, także umiarkowany np. chodzenie, wejście po schodach może zmienić wartości niektórych wyników badań.
 8. W przypadku niemowląt i małych dzieci, przed pobraniem krwi dopuszczalne jest podanie lekkiego posiłku – wyjątek stanowi oznaczenie poziomu glukozy.
 9. W celu oznaczeń stężenia leku, krew należy pobierać przed przyjęciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W trakcie badania

 1. Trzymaj rękę nieruchomo.
 2. Po wyjęciu igły, utrzymuj rękę wyprostowaną.
 3. Uciskaj gazik w miejscu nakłucia przez ok. 5 minut.
 4. Unikaj dźwigania ciężkich przedmiotów.
 5. Po pobraniu krwi należy zjeść coś pożywnego.

Jak przygotować się na badanie krzywej cukrowej (test obciążenia glukozą)

Pacjent w celu oznaczenia krzywej cukrowej (test obciążenia glukozą) powinien zakupić w aptece glukozę o stężeniu podanym przez lekarza (75g lub 50 g). Badanie polega na 2 lub 3 krotnym pobraniu krwi w odstępach 1 lub 2 godzinnych. Przed badaniem i w jego czasie należy być na czczo. W trakcie testu obciążenia glukozą pacjent musi pozostać na terenie Placówki.

Jak przygotować się do badania moczu

 1. Do badań rutynowych oddajemy mocz poranny (pierwszy z nocy).
 2. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, a potem (min. 10 ml) do pojemnika opisanego imieniem i nazwiskiem.
 3. W przypadku dzieci niedopuszczalne jest pobieranie próbki moczu z nocnika. Mocz należy pobrać do foliowego woreczka zakupionego w aptece.
 4. Do badań mikrobiologicznych i mikologicznych (mocz na posiew) należy użyć pojemnika jałowego, w przypadku małych dzieci jałowego woreczka foliowego zakupionego w aptece.
 5. Badania moczu wykonuje się również w tzw. zbiórce dobowej.

Jak przygotować się do badania kału na krew utajoną lub pasożyty

 1. Pobieramy małą ilość kału (max. wielkość ziarna grochu) do specjalnego pojemniczka. Służy do tego umieszczona w nim łopatka.
 2. Pobrany materiał powinien pochodzić z różnych miejsc tej samej porcji kału.

Pomimo widocznych przy wynikach zakresów wartości referencyjnych, pacjent nie powinien oceniać samodzielnie swego stanu zdrowia. Właściwej interpretacji dokonuje lekarz znający pełny stan zdrowia pacjenta.

Pracownicy

Beata Pietras

starszy technik analityki medycznej

Dorota Puzio – Zakrzewska

starszy technik analityki medycznej

mgr Hanna Urbańska

diagnosta laboratoryjny