Rehabilitacja

Pracownia Rehabilitacji jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
Podstawą zarejestrowania na zabiegi fizjoterapeutyczne jest skierowanie wystawione przez lekarza. Jeśli skierowanie w ciągu 30 dni nie zostanie zarejestrowane w Pracowni Rehabilitacji traci ważność.

tel. (52) 383-21-09 wew. 37
tel. (52) 383-22-92 wew. 37
tel. 605-142-925 wew. 37

Pracownicy

mgr Grzegorz Trawiński

Kierownik Pracowni Rehabilitacji

mgr Olena Kapeliushnyk

Starszy fizjoterapeuta

Beata Marczak

Starszy technik fizjoterapii

mgr Remigiusz Paszkiet

Starszy fizjoterapeuta

mgr Dominika Pęziak

Starszy fizjoterapeuta