Gabinet Medycyny Pracy

Uwaga

Zmiana funkcjonowania Gabinetu Medycyny Pracy w miesiącu czerwcu 2021 r.

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2021 r. Gabinet Medycyny Pracy czynny będzie we wtorki od godziny 7.00 do 12.00.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, który zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U . nr 220 poz.1416 z 12 grudnia 2008) posiada pisemną umowę zawartą z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Przed wizytą u lekarza medycyny pracy pracownik jest zobowiązany zgłosić się do rejestracji medycyny pracy. Przy rejestracji należy podać pełną nazwę zakładu pracy, imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, stanowisko oraz czynniki zagrożenia (dane muszą być zgodne z danymi zawartymi na skierowaniu). Skierowanie można przesłać na adres mailowy: medycynapracy@spzozbarcin.pl

Rejestracja do gabinetu medycyny pracy odbywa się osobiście lub telefonicznie  pod numerem telefonu 723–678–583, 52 383-21-09 wew. 13, 52 383-22-92 wew. 13 w następujących dniach:

Poniedziałek

11.00 - 15.40

Wtorek

7.00 – 12.00

Czwartek

7.00 – 11.30

Lekarz medycyny pracy przyjmuje w następujących dniach:
52 383-21-09 wew. 11, 52 383-22-92 wew. 11

Wtorek

7.00 – 12.00

Czwartek

7.00 – 10.00

Pracownicy

lek. med. Kinga Mrotek – Burchardt

specjalista medycyny pracy

specjalista medycyny rodzinnej

Druki do pobrania

Wzór umowy z gabinetem medycyny pracy
Wzór skierowania do medycyny pracy
Cennik
Klauzula informacyjna