Konsultacje finansowane z budżetu gminy Barcin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie świadczy usługi w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barcin w zakresie:

Poradnia diabetologiczna: dr n. med. Zofia Ruprecht

Konsultacje kierowane są tylko dla Mieszkańców Gminy Barcin.