Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie jest dostępny pod adresem http://bip.spzozbarcin.pl.