Rejestracja SPZOZ w Barcinie

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Pracownicy

Tamara Dzbańska

rejestratorka medyczna

Ewelina Śmiertka

rejestratorka medyczna

Iwona Wiśniewska

rejestratorka medyczna

Rejestracja Ośrodek Zdrowia w Piechcinie

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Pracownicy

Emilia Gałgańska

rejestratorka medyczna