O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r. Podmiotem, który utworzył Zakład jest Rada Miejska w Barcinie.

Obecnie SPZOZ w Barcinie oferuje kompleksową opiekę medyczną pacjentom w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego psychiatrii, profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej. Wykonujemy również badania diagnostyczne w zakresie RTG, USG, analityki laboratoryjnej oraz realizujemy bezpłatne konsultacje diabetologiczne i konsultacje zdrowia psychicznego dla dzieci  i młodzieży do 18 roku życia finansowane ze środków budżetu Gminy Barcin dla jej Mieszkańców.

Ponadto naszą ofertę kierujemy również do firm i pacjentów indywidualnych w ramach świadczeń poza NFZ tj. medycyny pracy.