Zamawianie leków przez Internet

  Odbiór recept odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Przez niniejszy formularz można zamawiać wyłącznie leki stałe. Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone .

  Dla zleceń na środki pomocnicze, przed ich odbiorem, należy dostarczyć roczną kartę zaopatrzenia, wydaną przez NFZ.

  Dane zamawiającego
  Przychodnia, do której kieruję zamówienie *
  Leki / wyroby medyczne

  Załączniki (opcjonalne)
  Odbiór zamówienia

  data

  podpis zamawiającego
  Potwierdzenie odbioru zamówienia

  data

  podpis zamawiającego