Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Podstawą do rejestracji do poradni specjalistycznych jest skierowanie. Wyjątek stanowi poradnia ginekologiczno-położnicza i poradnia zdrowia psychicznego, gdzie skierowanie nie jest wymagane.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

lek. med. Marek Banaszewski

licencjat pielęgniarstwa Jolanta Jankowska

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

lek. med. Piotr Urbanek

licencjat pielęgniarstwa Jolanta Jankowska

Poradnia dermatologiczna
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

lek. med. Michał Duczmal

lek. med. Janusz Karwowski

dr n. med. Irena Kolesińska

Ewa Kuflewicz

Poradnia okulistyczna

lek. med. Iwona Sybilska

lek. med. Lilia Żuromska – Świerczyńska

licencjat pielęgniarstwa Alicja Ludwiczak

Poradnia otolaryngologiczna

lek. med. Monika Orzechowska

dr n. med. Małgorzata Wierzchowska

Bogumiła Kowalczyk – pielęgniarka

Poradnia zdrowia psychicznego

dr n. med. Marcin Lepak

Poradnia psychologiczna

mgr Krzysztof Gordon