Aktualności

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez SPZOZ w Barcinie

By 14 października 2020No Comments

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez SPZOZ w Barcinie na zdrowie ludzi i na środowisko za 2019 rok (podstawa prawna ustawa Prawo Atomowe tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 32c. pkt.2 ).

Na podstawie pomiarów i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Źródło (PDF)