Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

By 12 maja 2021No Comments

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
oraz zadowolenia z dobrze wykonywanej pracy.
Życzymy wszystkim, abyście mogły realizować swoje marzenia
i cele życiowe, aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek był
doceniany, a praca na rzecz ludzi chorych budziła dumę i satysfakcję.

Dariusz Drzewiecki

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

Alicja Wiczewska

Dyrektor SPZOZ w Barcinie