Aktualności

Podziękowania

By 3 października 2020No Comments

Trudny czas, z jakim przyszło się nam zmierzyć w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 w kraju pokazuje, jak, jako społeczeństwo, potrafimy działać wspólnie w sytuacjach kryzysowych oraz jak wiele osób dobrej woli nas otacza. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania i pomocy, której jako pracownicy SPZOZ w Barcinie doświadczamy. Niezwykle budujące jest poczucie, że nie jesteśmy sami w obliczu zagrożenia. Dziękujemy Państwu za otrzymane środki ochrony indywidualnej, które zapewniają bezpieczeństwo, nie tylko nam, ale również naszym pacjentom i pozwalają nam skoncentrować się na niesieniu pomocy chorym.

W imieniu swoim oraz pracowników SPZOZ w Barcinie szczególne podziękowania składam:

 • Panu Andrzejowi Andlerowi – PSSS Komis Techniczny Barcin
 • Panu Tomaszowi Wierzbińskiemu – AGRORADA Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Barcin
 • Pani Teresie Wilk Radnej Rady Miejskiej w Barcinie
 • Panu Bartoszowi Woźniakowi – Drukarnia Żądza Czynów w Barcinie

Paniom, które uszyły dla nas maseczki:

 • Danucie Popławskiej
 • Jolancie Czerwińskiej z TEAM Pań
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Piechcinie
 • Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie
 • Pani Jolancie Cesarz – Firma Handlowa Mar-Jola w Barcinie
 • Pani Barbarze Nowak – Hurtowni Papierniczo-chemicznej ,,BARBARA” w Barcinie
 • Przedsiębiorstwom POLI, MS Inwestycje i Panu Mateuszowi Szmyt z Inowrocławia

Panu Markowi Kolińskiemu, Radnemu Rady Miejskiej w Barcinie, który jako mieszkaniec Barcina

zorganizował zbiórkę na zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ, a także wszystkim darczyńcom, którzy brali w niej udział.

Ponadto, dziękuję każdemu, kto dostarczył nam materiały do szycia maseczek.